ΣΤΑΔΙΑ fingers free

 

 

1. Φοράτε μία-μία τις καλύπτρες των δακτύλων που περιέχονται στη συσκευασία

2. Εμποτίζετε τις καλύπτρες με ασετόν

3. Φοράτε τα ειδικά γάντια που περιλαμβάνονται στη συσκευασία

4. Συνεχίζετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες ενώ φοράτε τα ειδικά γάντια

5. Περιμένετε τον ενδεδειγμένο χρόνο, όπως αναγράφεται στις οδηγίες

6. Αφαιρείτε τα ειδικά γάντια με προσοχή

7. Αφαιρείτε μία-μία τις καλύπτρες των δακτύλων